ДАЛЕЧНИ
ВЪРХОВЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ

БЪЛГАРСКИТЕ
ПЛАНИНИ
ТОП-10 НА
БАЛКАНИТЕ
ГРУПА НА "ПЛАНИНАРИЯ" НАМЕРИ ВЕРОЯТЕН ВХОД НА ПЕЩЕРА В КОБИЛСКА ПЛАНИНА!
ГРУПА НА
При преход в заснежената Кобилска планина, групата на "Планинария", изкачваща връх Бели камък откри тесен вертикален вход на въртоп, над който снега беше разтопен. В спелеологията (науката за изследване на пещерите и тчхното образуване), това е вероятна индикация за наличие на все още неотворен вход към пещера! Всички планински водачи в "Планинария" трябва задължително да са завършили и курс по спелеология. Двамата водачи (Наско и Момчил) бързо разкопаха заклещените камъни в горната част на въртопа и отдолу се видя тесен процеп, който вероятно е вход към първата пещера. В Кобилска планина няма известни открити пещери, въпреки наличните варовикови скали и леки окарстявания! "Планинария" ще предостави информацията и снимките това място, както и други данни за окарстяването в Кобилска планина от предишни преходи в нея на Българската Федерация по Спелеология с цел попълване на информацията за този малко изследван район. Подобни открития не са изключение за "Планинария". Непрекъснатото търсене на нови маршрути в малко посещавани райони са събрали доста интересна "колекция" от подобни информации, която периодично е предоставяна на организации и лица, занимаващи се с изследването на българската природа.