ДАЛЕЧНИ
ВЪРХОВЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ

БЪЛГАРСКИТЕ
ПЛАНИНИ
ТОП-10 НА
БАЛКАНИТЕ
„ПЛАНИНАРИЯ“ ВЪВЕЖДА ОБЩ КОЕФИЦИЕНТ НА ТРУДНОСТ ЗА ВСИЧКИ СВОИ МАРШРУТИ
„ПЛАНИНАРИЯ“ ВЪВЕЖДА ОБЩ 
КОЕФИЦИЕНТ НА ТРУДНОСТ ЗА 
ВСИЧКИ СВОИ МАРШРУТИ
В последните години сме свидетели на огромния интерес към планинските преходи. Същевременно, сме свидетели на много случаи, в които туристи надценяват възможностите си, подценяват нуждата от подходяща екипировка и това води до усложнения и опасност от инциденти.

Именно защото в цялата история на „Планинария“ няма нито един инцидент, ние продължаваме да работим за повишаване сигурността на маршрутите. Дългогодишният ни опит и нарастващия интерес към приключенските ни маршрути, доведоха до въвеждането на нов начин за степенуване на трудността в описанията на маршрутите.

От 13 август 2020 година „Планинария“ ЕООД въвежда „общ коефициент за трудност“ (ОКТ) на всички свои маршрути.

Какво представлява общия коефициент на трудност?

Всеки маршрут ще има три параметъра - денивелация, преход и терен. Всеки от тези параметри ще има 4- степенна скала на трудност, чиито детайли са описани в таблицата от изображението. Сборът от трите коефициента дава ОКТ (общ коефициент на трудност) на маршрута. Паралелно с това, за всеки маршрут ще бъдат посочвани и коефициентите на отделните параметри, което ще дава още по-детайлна представа за маршрута.

ОСОБЕНОСТИ:
1. При маршрути с продължителност повече от един ден, се посочват параметрите за най-тежкия ден от маршрута.
2. Денивелацията се получава, като се съберат положителната и отрицателната денивелация за деня и се разделят на 2.
3. Преходът включва само времето за придвижване на ден - без почивките.

От 13 август 2020 година, клиенти, които идват за пръв път на маршрут на „Планинария“ ще могат за се включват само в маршрути с максимален ОКТ=6.

Това се прави с цел да не допускаме до трудни маршрути хора, чиито възможности не познаваме и се надяваме на тяхното разбиране. Освен че по този начин намаляваме риска от усложнения и инциденти, на трудните маршрути ще се сформират групи от добре екипирани участници, чиито възможности познаваме, а там, където коефициента на трудност е нисък, клиентът може да бъде спокоен, че няма да има затруднения. Не на последно място, това ще ориентира всеки от вас за желания от него маршрут, съобразно неговите предпочитания.

Ако след като прегледате внимателно информацията, все още се затруднявате да определите коефициента на трудност на даден маршрут, не се колебайте да се свържете с нас със съобщение до фейсбук страницата ни.