ДАЛЕЧНИ
ВЪРХОВЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ

БЪЛГАРСКИТЕ
ПЛАНИНИ
ТОП-10 НА
БАЛКАНИТЕ
Новини arr
22 Април 2024
С голямо удоволствие споделяме стартирането на проект за създаване на геоинформационна система за водопадите в България. Проектът ще създаде стандарт за измерването на водопади и критерии за определяне на техните параметри. Той е част от дейнос...
12 Декември 2023
Днес, 12 декември 2023 година в 15.12 часа екип в състав инж. Радослав Николов (УАСГ), Момчил Цветанов (планински водач на "Планинария") и Мартин Тинев (студент в НСА) завършиха геодезическото измерване на водопад Врачанска Скакля с тотална ста...


Как да се запиша?

ЗАПИСВАНЕ ЗА ЕКСКУРЗИИТЕ НА "ПЛАНИНАРИЯ"

Записването за всички маршрути е изключително просто и лесно:

1. Запознайте се с Общите условия за участие в маршрутите на "Планинария" (в меню "Общи условия").
2. Изберете маршрут от сайта.
3. Натиснете бутон "ЗАЯВКА" (намира се до цената на всеки маршрут) и попълнете своето име и телефон за връзка.
4. Плащането, часа и мястото на срещата, както и друга допълнителна информация са описани във всеки маршрут.
5. На мясро ще се подпишете в Списък на участниците, с което приемате предиставените ъслуги и Общите условия.

За желаещите да платят по банков път - банковата сметка на фирмата е:
IBAN - BG68 CECB 9790 10C7 2206 00
BIC - CECBBGSF
получател: ''ПЛАНИНАРИЯ'' ЕООД

Повече информация може да получите на телефон +359 877 3000 12ОТСТЪПКИ, ПРЕФЕРЕНЦИИ и ВИП-КЛИЕНТИ

Каро част от усилията да стимулираме контакта между деца и родители сред природата, в Планинария въведохме следното условие:

Всички лица 
до 18 години, които дойдат с родител на означен като подходящ за тях маршрут, участват безплатно.